Účetnictví

Účetnictví fyzických i právnických osob, daňová evidence, účetnictví spolků.

Mzdy

Komplexní vedení mzdové agendy, pracovní smlouvy, zastoupení při kontrolách.

Daňové poradenství

Daňová přiznání DPFO, DPPO vč. odkladu, DPH, silniční daně, daň z nemovitosti, daň z nabytí nemovitosti, zastupování na základě GPM, aj.

Intrastat

Máme dlouholeté zkušenosti s vykazováním Instrastatu (dovoz,vývoz) a v celní deklaraci.